“Zelena čistka” 2014.

zelena_cistka

U subotu 26.04.2014. diljem Hrvatske održana je najveća ekološka volonterska akcija čišćenja divljih odlagališta otpada pod nazivom “Zelena čistka”. Športsko ribolovna udruga “Klen” Slatina se i ove godine pridružila ovoj ekološkoj akciji, a naši su članovi dali svoj doprinos čišćenjem odbačenog smeća s prostora novog i starog slatinskog bajera, ribičkog doma i prilaznih puteva. Za sve sudionike grad Slatina i tvrtka Slatina Kom d.o.o. osigurali su sendviče, te rukavice, PVC vreće i kontejnere za smeće.

Poveznice: