3. organizirana radna akcija

U srijedu 10.05.2017. u poslijepodnevnim satima održana je 3. organizirana radna akcija kojoj se odazvalo 9 članova. Glavni cilj radne akcije bio je košenje trave na oba bajera za što su članovi ponijeli vlastite trimere. Radna akcija započela je u 16:00 sati i završila oko 18:30 sati.

Podsjećamo sve članove na obvezu odrađivanja minimalno 5 radnih akcija u 2017. godini, sukladno Pravilniku o radnim akcijama.