Društveno natjecanje

Društveno natjecanje članova ŠRU “Klen” Slatina održano je na Starom bajeru u nedjelju 14.05.2017. Natjecanju je pristupilo 10 članova, a najčešći ulovi bili su babuška i sunčar.

Nakon četiri sata ribolova poredak je slijedeći:

  1. Dragan Vilk                9.355 grama
  2. Mirko Horvat              6.725 grama
  3. Mirko Kordi                5.430 grama
  4. Franjo Keller              4.705 grama
  5. Miroslav Braj              4.620 grama
  6. Zvonko Ladović         1.700 grama
  7. Josip Gencer              1.575 grama
  8. Nenad Teodorović      1.290 grama
  9. Nenad Ladović           1.190 grama
  10. Zvonko Hudoljetnjak     850 grama