Kup veterana u Ferdinandovcu

Na ribolovnoj vodi Čarda kod Ferdinandovca održan je 03.10.2021. 34. kup veterana u organizaciji ŠRU Štuka Ferdinandovac. Sudjelovalo je ukupno 13 ekipa, a naša ekipa veterana osvaja 8. mjesto.

U sektoru A Mirko Horvat je sa ulovom od 153 grama ribe zauzeo 13. mjesto, u sektoru B Dragan Vilk sa ulovom od 1.204 grama osvojio je prvo mjesto dok je u sektoru C Franjo Keller sa ulovljenih 429 grama ribe zauzeo 10. mjesto.

Prilog: