Ekipa Klena osvojila 2. mjesto na kupu u Vukovaru

Natjecatelji ŠRU Klen Slatina u sastavu David Vilk, Josip Gencer i Dragan Vilk nastupili su u nedjelju 28.08.2022. na kupu “Borovo naselje ’91” koje se održalo na Staroj Vuki. Na natjecanju je nastupilo ukupno 10 ekipa a naši natjecatelji osvojili su 2 ekipno mjesto. U sektoru A David Vilk zauzeo je 6. mjesto sa ulovom 546 grama ribe, Dragan Vilk u sektoru B osvojio je 1. mjesto sa ulovom od 5.024 grama a Josip Gencer u sektoru C zauzeo je 5. mjesto sa ulovom od 504 grama ribe. Valja istaknuti da je Dragan Vilk bio prvak staze sa ukupnim ulovom od 5.024 grama.

Prilog: