Društvo naša djeca Slatina posjetili bajer

U okviru Dana igara i Dječjeg tjedna, Društvo naša djeca Slatina organiziralo je 04.10.2014. izlet na bajer za djecu i zainteresirane roditelje. Kolona od 120 izletnika krenula je od centra grada prema bajeru gdje su ih članovi ŠRU „Klen“ Slatina dočekali sa toplim čajem, vatrom i pripremljenim drvenim ražnjevima za kobasice i „pečenjake“. Lijepo i suho vrijeme bilo je izvsno i za razne društvene igre koje su članovi Društva naša djeca pripremili za djecu, a tijekom njihova boravka na bajeru uhvaćen je i jedan amur oko 5 kg težine što je bio pravi doživljaj za okupljenu djecu, ali i roditelje. Nakon kraćeg slikanja djece sa uhvaćenom ribom ista je puštena natrag u vodu.

Poveznice: