Ribolovne dozvole

Članom Športsko ribolovne udruge „Klen“ Slatina (u daljnjem tekstu: Udruga) može postati svaka fizička osoba koja prihvaća odredbe Statuta Udruge i odredbe drugih akata Udruge, Hrvatskog športsko ribolovnog saveza te Zakona Republike Hrvatske koji reguliraju rad udruga i djelatnosti sportskog ribolova na slatkim vodama. Član Udruge aktivno sudjeluje u ostvarivanju planiranih zadataka Udruge.

Visinu članarine za svaku godinu određuje Skupština Udruge.

Fizička osoba zainteresirana za prijem u članstvo Udruge obvezna je Blagajniku Udruge dati na uvid sve relevantne podatke potrebne za učlanjenje, a koji su bitni za vođenje evidencije članstva Udruge.

Članske iskaznice Športsko ribolovne udruge „Klen“ Slatina mogu se kupiti kod blagajnika Udruge na adresi Vladimira Nazora 44, 33520 Slatina, mob: 098/713-994.

Godišnje državne ribolovne dozvole i dnevne dozvole ribolovnog područja Drava – Dunav za ribolovne zone obuhvaćene administrativnim granicama Grada Slatine i općina Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje i Čađavica u Virovitičko-podravskoj županiji mogu se kupiti kod tajnika nositelja gospodarenja Športsko ribolovne udruge „Šaran“ Bakić na adresi Matije Gupca 18, Bakić, 33520 Slatina, mob: 095/370-9374, www.sru-saran-bakic.hr

 

Hrvatske slatkovodne ribe: