Kup TVIN-a

Na VI. i VII. virovitičkom ribnjaku održan je Kup TVIN-a. Natjecanju se odazvalo 17 ekipa s područja cijele Slavonije, a za našu udrugu nastupili su Željko Vilk, Adrijano Idek i Robert Keller. Ulovi su bili skromni, a lovila se uglavnom deverika, žutooka i somić, no bilo je i nekoliko bonus riba – šarana i krupnih babuški.

Nakon vaganja ulova i zbrajanja rezultata ekipni rezultati su slijedeći:

  1. Linjak Zdenci, 13 plasmana, 5.319 grama
  2. Lendava Špišić Bukovica, 17 plasmana, 3.814 grama
  3. Drava Terezino Polje, 21 plasmana, 2.200 grama

Ekipa Klen Slatina osvojila je 7. mjesto, a ovdje možete pogledati ukupne rezultate.