Prva radna akcija na bajeru u 2020.

Na Skupštini ŠRU „Klen“ Slatina odlučeno je da će se 15.03.2020. održati radna akcija na bajeru s ciljem čišćenja okoliša od smeća, orezivanje grana stabala te spremanje ogrjevnog drva u spremište. Budući da je u međuvremenu i Hrvatsku počela zahvaćati epidemija korona virusa odaziv članova bio je manji, no sa opravdanim razlogom – zaštita zdravlja. Ipak, radnoj akciji odazvalo se 11 članova koji su obavili izvrstan posao i odradili planirane radove. O slijedećoj radnoj akciji Upravni odbor obavijestit će članove Udruge u skladu sa odlukama Nacionalnog stožera.

1. radna akcija na bajeru u 2019. g.

Športsko ribolovna udruga “Klen” Slatina održala je u nedjelju 24.03.2019. radnu akciju na bajeru u Slatini. Na radnu akciju odazvalo se 16 članova a glavni cilj bio je čišćenje smeća, rezanje mladica i orezivanje stabala. Uz navedeno popravila su se pojedina mjesta na natjecateljskoj stazi na starom bajeru, poravnali krtičnjaci i popunila drvarnica.

Skroman ali ukusan ručak za vrijedne članove pripremili su članovi Dragan Vilk i Vladimir Mikić.

1. organizirana radna akcija 2018.

U nedjelju 25.03.2018. održana je prva organizirana radna akcija. Cilj je bio urediti natjecateljsku stazu na Starom bajeru za nadolazeće natjecanje „Lijeskov štap“ te čišćenje okoliša i uređenje prilaznog puta. Tako je jedan tim članova kod ribičkog doma uklonio odbačeno smeće i otpalo granje nakon čega je raširio lomljeni asfalt po prilaznom putu i oko ribičkog doma te je uklonio novoizrasle mladice uz vodu. Drugi tim članova popravio je nekoliko startnih mjesta na Starom bajeru, uklonio grmove koji ometaju natjecatelje te izradio još jedno mjesto na kraju natjecateljske staze uklonivši trsku i raslinje.

Nakon odrađene radne akcije kuhar Dragan Vilk je za sve članove pripremio ukusan čobanac.

Realizacija projekta “Oživimo Stari bajer” uz financijsku potporu VPŽ

Organiziranim radnim akcijama članova Športsko ribolovne udruge “Klen” Slatina realiziran je projekt pod nazivom “Oživimo stari bajer”. Podsjetimo, navedeni projekt provodi se uz financijsku podršku Virovitičko-podravske županije temeljem provedenog javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga koji su od općeg interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2017. godini.

U skladu sa odobrenim financijskim sredstvima prvo je nabavljena oprema nužna za provođenje odobrenog projekta nakon čega se pristupilo realizaciji istog. Radnim akcijama članovi Športsko ribolovne udruge “Klen” Slatina uredili su sjeverni dio obale Starog bajera do nekadašnjeg poduzeća Gaj, gdje su pokosili gusto raslinje, kupinu i trsku, te uklonili sav pronađeni glomazni otpad. Na očišćenu površinu tijekom jeseni posadit će se sadnice oraha koje će u budućnosti svojim krošnjama svim posjetiteljima i sportskim ribolovcima pružiti zaštitu od sunca te pridonijeti ljepšem doživljaju i ugođaju prilikom boravka.

Provedenim projektom Športsko ribolovna udruga “Klen” Slatina i njezini članovi, kao i svi sportski ribolovci, dobili su jedan novi dio staze za odvijanje sportskog i rekreativnog ribolova uz uredniji i čišći okoliš.

Zahvaljujemo Virovitičko-podravskoj županiji na pruženoj potpori u realizaciji navedenog projekta, kao i svim članovima volonterima Športsko ribolovne udruge “Klen” Slatina koji su sudjelovali u provedbi projekta.

3. organizirana radna akcija

U srijedu 10.05.2017. u poslijepodnevnim satima održana je 3. organizirana radna akcija kojoj se odazvalo 9 članova. Glavni cilj radne akcije bio je košenje trave na oba bajera za što su članovi ponijeli vlastite trimere. Radna akcija započela je u 16:00 sati i završila oko 18:30 sati.

Podsjećamo sve članove na obvezu odrađivanja minimalno 5 radnih akcija u 2017. godini, sukladno Pravilniku o radnim akcijama.

2. radna akcija u 2017.

Druga organizirana radna akcija održana je 02.04.2017., a glavni cilj bio je košnja trave na oba slatinska bajera. S obzirom da je traktorska kosilica u vlasništvu ŠRU “Klen” Slatina prošle godine otuđena iz zaključanih prostorija udruge, članovi udruge donijeli su vlastite trimere da bi pokosili travu. Tako je nakon četiri sata rada sa ukupno šest trimera i sa jednom ručnom kosom pokošena gotovo sva travnata površina.

Zahvaljujemo svim članovima koji su se odazvali radnoj akciji i ponijeli vlastite alate kako bi pomogli u održavanju bajera urednim i čistim.

1. radna akcija u 2017. godini

Športsko ribolovna udruga “Klen” Slatina 12.03.2017. održala je prvu ovogodišnju radnu akciju s ciljem uređenja okoliša na prostorima oba bajera. Tom prilikom prikupljen je otpad uz obale vode, obrezana su stabla i voćke, a ujedno je i pripremljeno ogrijevno drvo za potrebe ribičkog doma.

Predbožićna radna akcija na bajeru

Po lijepom vremenu u subotu 19.12. na bajeru održana je radna akcija Športsko ribolovne udruge „Klen“ Slatina, vjerojatno poslijednja u tekućoj kalendarskoj godini. Radna akcija počela je u 13 sati a okupilo se 14 članova. Glavni zadatak bio je urušiti dva suha drveta koja su se nalazila uz vodu gdje borave ribiči i gdje prolaze pješaci i biciklisti, a njihove suhe grane potencijalna su prijetnja svim prolaznicima. Urušena je i stara šljiva uz ribički dom koja je svojim granama već ranije nanosila štetu na krovu doma i okolnih pomoćnih objekata. Sva urušena drveća pretvorena su u ogrijevno drvo te kao takva uvezena u spremište. Na kraju radne akcije organiziran je zajednički ručak za sve prisutne članove.

Klenovci pomogli pri uređenju Javorice

Na poziv Damira Kirete, predsjednika Športsko ribolovne udruge “Šaran” Bakić i ovlaštenika ribolovnog prava, radnoj akciji na Javorici odazvali su se i članovi Športsko ribolovne udruge “Klen” Slatina. Nakon što je već prije nekoliko dana uređen prilazni put Javorici nasipavanjem kamena, sada se pristupilo saniranju izvora vode zbog kojih je gotovo tijekom cijele godine veliki dio prilaznog puta bio neprohodan za vozila. Na kritičnim mjestima uz prilazni put iskopan je kanal za prikupljanje vode, dok je ispod prilaznog puta ukopana drenažna cijev za odvod vode iz kanala, čime je spriječeno prelijevanje vode preko prilaznog puta i stvaranje blata.

Hvale vrijedna akcija ŠRU “Šaran” Bakić omogućit će svim ribičima nesmetan prilaz ribolovnim mjestima koja su godinama bila većini nedostupna zbog već spomenutih problema. Budući da je Javorica registrirana natjecateljska voda za športsko ribolovna natjecanja pri Hrvatskom športsko ribolovnom savezu, na tom dijelu (nasuprot ceste i šetnice) nalazi se i natjecateljska staza koja će se sada biti pristupačna i gdje će se moći održavati natjecanja u lovu ribe.

Više o tome na Radio Slatina.

“Zelena čistka” 2014.

zelena_cistka

U subotu 26.04.2014. diljem Hrvatske održana je najveća ekološka volonterska akcija čišćenja divljih odlagališta otpada pod nazivom “Zelena čistka”. Športsko ribolovna udruga “Klen” Slatina se i ove godine pridružila ovoj ekološkoj akciji, a naši su članovi dali svoj doprinos čišćenjem odbačenog smeća s prostora novog i starog slatinskog bajera, ribičkog doma i prilaznih puteva. Za sve sudionike grad Slatina i tvrtka Slatina Kom d.o.o. osigurali su sendviče, te rukavice, PVC vreće i kontejnere za smeće.

Poveznice: