Prva radna akcija na bajeru u 2020.

Na Skupštini ŠRU „Klen“ Slatina odlučeno je da će se 15.03.2020. održati radna akcija na bajeru s ciljem čišćenja okoliša od smeća, orezivanje grana stabala te spremanje ogrjevnog drva u spremište. Budući da je u međuvremenu i Hrvatsku počela zahvaćati epidemija korona virusa odaziv članova bio je manji, no sa opravdanim razlogom – zaštita zdravlja. Ipak, radnoj akciji odazvalo se 11 članova koji su obavili izvrstan posao i odradili planirane radove. O slijedećoj radnoj akciji Upravni odbor obavijestit će članove Udruge u skladu sa odlukama Nacionalnog stožera.